طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارمند اداره به انگلیسی کارمند اداره یعنی چه

کارمند اداره

staffer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها