طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارمند استاژ به انگلیسی کارمند استاژ یعنی چه

کارمند استاژ

probationer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها