طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارمند تازه به انگلیسی کارمند تازه یعنی چه

کارمند تازه

recruit

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها