معنی و ترجمه کلمه کارمند ثبت اوقات به انگلیسی کارمند ثبت اوقات یعنی چه

کارمند ثبت اوقات

timekeeper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها