معنی و ترجمه کلمه کارهاى سخت به انگلیسی کارهاى سخت یعنی چه

کارهاى سخت

hard labour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها