معنی و ترجمه کلمه کارهاى سیاسى به انگلیسی کارهاى سیاسى یعنی چه

کارهاى سیاسى

politics

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها