طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارهاى صحرایی به انگلیسی کارهاى صحرایی یعنی چه

کارهاى صحرایی

fieldwork

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها