معنی و ترجمه کلمه کاروانسرا به انگلیسی کاروانسرا یعنی چه

کاروانسرا

caravansary
caravanserai
inn
public house

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها