طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارى را ناگهان ترک کردن به انگلیسی کارى را ناگهان ترک کردن یعنی چه

کارى را ناگهان ترک کردن

walk out

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها