طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارى که از روى عادت بکنند به انگلیسی کارى که از روى عادت بکنند یعنی چه

کارى که از روى عادت بکنند

rote

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها