معنی و ترجمه کلمه کارى که به عنوان وظیفه انجام مى شود به انگلیسی کارى که به عنوان وظیفه انجام مى شود یعنی چه

کارى که به عنوان وظیفه انجام مى شود

taskwork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها