طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارى که به عنوان وظیفه انجام مى شود به انگلیسی کارى که به عنوان وظیفه انجام مى شود یعنی چه

کارى که به عنوان وظیفه انجام مى شود

taskwork

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها