طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارکرد به انگلیسی کارکرد یعنی چه

کارکرد

function

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها