معنی و ترجمه کلمه کارگاه محاسبات ماشینى به انگلیسی کارگاه محاسبات ماشینى یعنی چه

کارگاه محاسبات ماشینى

machine shop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها