طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگاه به انگلیسی کارگاه یعنی چه

کارگاه

atelier
detective
manufactory
shop
studio
workhouse
workroom
workshop

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها