طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگردان نمایش به انگلیسی کارگردان نمایش یعنی چه

کارگردان نمایش

stage manager

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها