طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگرى به انگلیسی کارگرى یعنی چه

کارگرى

blue collar
laboring
proletarian

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها