طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگر اسکله یا بندر گاه به انگلیسی کارگر اسکله یا بندر گاه یعنی چه

کارگر اسکله یا بندر گاه

roustabout

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها