طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگر بارانداز به انگلیسی کارگر بارانداز یعنی چه

کارگر بارانداز

docker
stevedore

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها