معنی و ترجمه کلمه کارگر بارانداز به انگلیسی کارگر بارانداز یعنی چه

کارگر بارانداز

docker
stevedore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها