طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگر بیل زن به انگلیسی کارگر بیل زن یعنی چه

کارگر بیل زن

shovelbill
shoveler
shovelman

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها