طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگر شانه زنى به انگلیسی کارگر شانه زنى یعنی چه

کارگر شانه زنى

comber

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها