طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگر مزدور به انگلیسی کارگر مزدور یعنی چه

کارگر مزدور

journeyman

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها