طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگر معدن سنگ به انگلیسی کارگر معدن سنگ یعنی چه

کارگر معدن سنگ

quarrier

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها