معنی و ترجمه کلمه کارگر ناوه کش به انگلیسی کارگر ناوه کش یعنی چه

کارگر ناوه کش

hodcarrier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها