طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگر و رنجبر به انگلیسی کارگر و رنجبر یعنی چه

کارگر و رنجبر

proletariat

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها