معنی و ترجمه کلمه کارگر پارچه سفیدکنى به انگلیسی کارگر پارچه سفیدکنى یعنی چه

کارگر پارچه سفیدکنى

bleacher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها