طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگر چرم ساز به انگلیسی کارگر چرم ساز یعنی چه

کارگر چرم ساز

cordwainer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها