طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگر یا ماشین نخ ریسى به انگلیسی کارگر یا ماشین نخ ریسى یعنی چه

کارگر یا ماشین نخ ریسى

spinner

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها