طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگمارى به انگلیسی کارگمارى یعنی چه

کارگمارى

employment

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها