معنی و ترجمه کلمه کار آموزى نکرده به انگلیسی کار آموزى نکرده یعنی چه

کار آموزى نکرده

unschooled

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها