طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کار آموز به انگلیسی کار آموز یعنی چه

کار آموز

trainee

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها