معنی و ترجمه کلمه کار آموز به انگلیسی کار آموز یعنی چه

کار آموز

trainee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها