طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کار بسیار دقیق به انگلیسی کار بسیار دقیق یعنی چه

کار بسیار دقیق

pernickety
persnickety

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها