طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کار بیهوده کردن به انگلیسی کار بیهوده کردن یعنی چه

کار بیهوده کردن

fiddle
frivol
piddle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها