طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کار بیهوده به انگلیسی کار بیهوده یعنی چه

کار بیهوده

farce
fribble
inanity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها