طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کار دست به انگلیسی کار دست یعنی چه

کار دست

handiwork
haniwork

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها