طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کار زیاد دادن به به انگلیسی کار زیاد دادن به یعنی چه

کار زیاد دادن به

overwork

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها