طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کار سر هم بندى به انگلیسی کار سر هم بندى یعنی چه

کار سر هم بندى

botch
patchwork

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها