طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کار ناتمام یا انباشته به انگلیسی کار ناتمام یا انباشته یعنی چه

کار ناتمام یا انباشته

backlog

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها