طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کار کننده باهواى فشرده به انگلیسی کار کننده باهواى فشرده یعنی چه

کار کننده باهواى فشرده

pneumatic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها