طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کار کننده به انگلیسی کار کننده یعنی چه

کار کننده

operant
working

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها