معنی و ترجمه کلمه کار گذار به انگلیسی کار گذار یعنی چه

کار گذار

grounder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها