طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کار گذاشتن به انگلیسی کار گذاشتن یعنی چه

کار گذاشتن

enchase
fix
instal
install
set

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها