معنی و ترجمه کلمه کار گذاشته شده به انگلیسی کار گذاشته شده یعنی چه

کار گذاشته شده

impacted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها