طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کار یکنواخت و آهسته به انگلیسی کار یکنواخت و آهسته یعنی چه

کار یکنواخت و آهسته

jog trot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها