معنی و ترجمه کلمه کار یکنواخت به انگلیسی کار یکنواخت یعنی چه

کار یکنواخت

grind

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها