طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاستن از به انگلیسی کاستن از یعنی چه

کاستن از

extenuate
lower

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها