معنی و ترجمه کلمه کاستن به انگلیسی کاستن یعنی چه

کاستن

abate
decline
decrease
derogate
detract
discount
disquantity
draw off
lessen
lighten
pare
pull down
rebate
reduce
shorten
soften
subrtraction
subtract

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها