طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاسد به انگلیسی کاسد یعنی چه

کاسد

stringent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها