طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاسنى تلخ به انگلیسی کاسنى تلخ یعنی چه

کاسنى تلخ

chicory
succory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها