معنی و ترجمه کلمه کاسنى سالادى به انگلیسی کاسنى سالادى یعنی چه

کاسنى سالادى

endive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها