طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاسه آش خورى به انگلیسی کاسه آش خورى یعنی چه

کاسه آش خورى

porringer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها